SERVICE OG VEDLIKEHOLD

SERVICE AV VARMEPUMPE

Alt som brukes trenger vedlikehold

En varmepumpe som står og går 24 timer i døgnet hver dag sliter på bevegelige deler og filter. For å sikre produktets levetid anbefaler vi service på varmepumpen hvert 2-3 år.

Hovedforskjellen før og etter en service er at varmepumpen kan øke uteffekten fra pumpen med 8-12 grader. Dette gjør at varmepumpen ikke trenger å slite for å holde temperaturen, men lettere oppnår ønsket grad med minst mulig strøm.

Det er ikke uvanlig med en service hvert andre år. Dersom det er allergier eller astma inne i bildet tar man det gjerne en gang i året.

En slik service av varmepumpen avtales gjerne ved at du ringer eller sender oss en mail.

Fordeler med en grundig service

  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
  • Mindre støy fra maskinen
  • Hindrer uønsket lukt fra innedelen
BESTILL SERVICE!